Duket for Vekstkonferanse

Vekst i nord 2023
Del gjerne med venner!

12. og 13. oktober arrangerer Halti næringshage, sammen med Nordreisa kommune, Campus Nord-Troms, Sparebank1 Nord-Norge, Framtid i Nord og en rekke andre partnere, Vekstkonferanse i Nordreisa – nærmere bestemt i Halti-bygget.

Konferansen strekker seg altså over to dager og en rekke foredragsholdere vil gjøre sitt for å vekke interessen blant deltagere. I tillegg har man i år fokus på workshops med deltagerene.

VEKST2023 vil blant annet utforske:

 • Hvem har «tenkt det utenkelige» i Nord-Troms og har de lyktes?
 • Alle snakker om kunstig intelligens. Hvordan vil den påvirke deg og din virksomhet i framtida?
 • Hvordan skal vi få bærekraft og samfunnsansvar til å bli en del av Nord-Troms sin merkevare?
 • Hvorfor handler rekruttering om mer enn bare å finne de riktige folka?
 • Hvordan ser næringslivet i Nord-Troms ut i 2040?

Foredragsholdere

Listen over foredragsholdere er lang og spekteret er bredt:

 • Peter C. Warren, investor
 • Elisabeth Thun Braathen, gründer
 • Petter Gulli, klimaoptimist
 • Christine Spiten, ingeniør og gründer
 • Merrick Mordal Johnston, forretningsutvikler
 • Jonatan Bukkøy Arntzen, kokk og gründer
 • Sigrid Ina Simonsen, leder for NHO Arktis
 • Ola Grytten, professor i økonomihistorie
 • Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens
 • Lasse Hausner, forretningsutvikler
 • Tor Petter W. Christensen, CEO & Founder
 • Jonas Nicolaisen Simonsen, arbeidslivscoach
 • Brita Staal, klimaleder

Påmelding, program og mer informasjon finner du på www.vekstinord.com

(Bildet er fra Vekstkonferansen i 2021)