Populært foredrag om polare kvinner

Foredrag om polare kvinner med Anka Ryall
Del gjerne med venner!

Nordreisa bibliotek inviterte til foredrag med forsker og forfatter Anka Ryall på Halti kulturscene tirsdag 26. september på formiddagen.

Et 40-talls personer møtte opp for å få med seg foredraget, som handlet om kvinnenes polarhistorie – nærmere bestemt Wanny Woldstad og Christiane Ritter.

Anka Ryall har nylig utgitt boka «Polare kvinner». En bok som bryter med det mannsdominerte perspektivet i norsk polarhistorie og handler i stedet om noen av de mange kvinnene som deltok i ulike polare aktiviteter utover på 1900-tallet.

I foredraget presenterte Ryall boka og rettet søkelyset mot en gruppe kvinner som overvintret på Svalbard i 1930-årene. De to mest kjente er Wanny Woldstad (1893–1959) og Christiane Ritter (1897–2000), først og fremst fordi de utga bøker om opplevelsene sine.

Arrangementet var i regi av Påtår, som er et samarbeid mellom Nordreisa bibliotek, Nordreisa røde kors, Nordreisa kirke og Nordreisa demensforening.

Anka Ryall