Mange lyttet til kjernefysiker

Sunniva Rose Halti kulturscene
Del gjerne med venner!

Sunniva Rose er en velkjent kjernefysiker og kommunikasjonsdirektør i Norsk Kjernekraft AS. Hun har PhD i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo hvor hun har forsket på bruk av thorium i kjernekraftverk.

Uten relevans forøvrig; Hun var også å se i «Forræder» på TV2 denne høsten – men få dager før det ble kjent at hun måtte forlate programmet, besøkte hun Nordreisa og Halti kulturscene.

Mange reisaværinger møtte opp for å høre hva hun kunne fortelle om kjernekraft generelt og bruk av thorium i denne sammenheng.

Kraftproduksjon har i senere tid blitt en svært aktuell sak i lokalpolitikken, da man har delvis utredet muligheten for vindkraftproduksjon i kommunen. Kjernekraft som et alternativ er noe enkelte har tatt til orde for og kanskje satt man igjen med noen tanker etter det halvannen times lange foredraget. Rose tok også en runde med spørsmål fra publikum.

Arrangementet var i regi av Forskningsdagene i Nord-Troms.

Sunniva Rose på Halti kulturscene