Åpnet ny utstilling om Reisaelva

Fantastiske reisa
Del gjerne med venner!

Med å hugge en kvist i to med øks, åpnet ordfører Hilde Nyvoll utstillingen «Fantastiske Reisa» på Halti. Dette er en utstilling som handler om landskap, natur og tradisjoner knytta til Reisaelva. Her kan du bli kjent med laksen, hyttene og turene som preger Reisalivet. Initiativtaker og primus motor Odd Rudberg poengterte i sin tale at dette er ikke et museum, men handler om opplæring og formidling om Reisaelva og villaksen. Utstillingen vil være til glede både for lokale innbyggere og turister.

Blant talerene var også assisterende statsforvalter Bård Magne Pedersen, samt representant for byggeier Nordreisa kommune ved Hans Albert Halden. I tillegg under kulturskolen både i foajéen og inne i selve utstillingen.