• Søk om kulturmidler

    Kulturmidlene skal stimulere til et mangfold av aktiviteter og bidra til å fremme kultur- og idrettslivet i alle deler av Nordreisa kommune. Det kan gis tilskudd til aktiviteter, anlegg, prosjekter og tiltak som kan ha betydning og nytte for kommunens…

  • Nytt digitalt kommunestyremøte 1. april

    Nordreisa kommune holdt torsdag 26. mars for første gang et kommunestyremøte hvor alle representantene kun var tilstede digitalt via plattformen Microsoft Teams.Man klarte ikke komme seg gjennom hele sakslisten denne dagen så det ble bestemt at man skulle møtes igjen…

  • Alle kommunale vedtak som er fattet videreføres

    27.03.2020 Alle kommunale vedtak som er fattet videreføres til og med mandag 13. april 2020 Kriseledelsen i Nordreisa kommune har i møte 27. mars videreført de kommunale vedtakene som er gjort i forbindelse med koronapandemien. Formålet er å forsinke, begrense…