Tidligere Arrangement 

Folkemøte om sentrum

Nordreisa kommune inviterer til åpent folkemøte om sentrumsområdet på Storslett

Folkemøtet blir på Halti kulturscene torsdag 12. oktober kl 18.00

Nordreisa kommune har engasjert Konzept Arkitektur til utarbeidelse av et forprosjekt for sentrumsområdet i Storslett nasjonalparklandsby. Dette arbeidet er nå i gang, og vil presenteres på et åpent møte torsdag 12.10.

Formålet med prosjektet, som er tildelt regionale utviklingsmidler fra Troms fylkeskommune, er å videreutvikle nasjonalparklandsbyen og regionsenteret Storslett ved å lage en detaljert plan for sentrumsområdet, basert på omlegging av veikryss E6 og fylkesvei 865 og dermed frigivelse av vegareal til torg.

Nordreisa kommune ønsker gode innspill som kan bidra til å forme framtidas Storslett. Alle interesserte er velkommen.

Del med andre:
  •  
  •  
  •  
  •   
  •  

Related posts